Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-007
56
14
Cmentarz założony jest na planie litery L i otoczony kamiennym murem z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kutym krzyżem znajduje się od strony południowo-wschodniej. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem, umieszczony w podwyższonej części zachodniego ogrodzenia. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion (14 szt.).

W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 10 z niemieckiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 42.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1467-1496 (plany, projekt bramy wejściowej, wykazy pochowanych) GW 61 s. 80 (2 fotografie archiwalne) GW 62 s. 27 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 476-477.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167-168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
BLUME I RICHARD MUSKETIER Немецкая армия
PRAWITZ ALFRED PIONIER Немецкая армия
GRIBAT OTTO PIONIER Немецкая армия
LEICH FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
KRÖCHER HERMANN WEHRMANN Немецкая армия
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] MAX MUSKETIER Немецкая армия
GLENEWINKEL WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
BENECKE WILLY RESERVIST Немецкая армия
EHLERT AUGUST PIONIER Немецкая армия
KIMMET EDUARD PIONIER Немецкая армия
GIRGSDIES FRIEDRICH PIONIER Немецкая армия
DZIUBA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KODAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 9
Австро-венгерская армия 33