Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-007
56
14
Cmentarz założony jest na planie litery L i otoczony kamiennym murem z betonową nakrywą. Brama wejściowa w formie półkoliście sklepionej arkady zwieńczonej kutym krzyżem znajduje się od strony południowo-wschodniej. Wejście zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów. Głównym elementem cmentarza jest drewniany krzyż łaciński nakryty półkolistym zadaszeniem, umieszczony w podwyższonej części zachodniego ogrodzenia. Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion (14 szt.).

W 8 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 37 żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 10 z niemieckiej i 9 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 42.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1467-1496 (plany, projekt bramy wejściowej, wykazy pochowanych) GW 61 s. 80 (2 fotografie archiwalne) GW 62 s. 27 (fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 126-128.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 476-477.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 167-168.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 95.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BLUME I RICHARD MUSKETIER Armia niemiecka
PRAWITZ ALFRED PIONIER Armia niemiecka
GRIBAT OTTO PIONIER Armia niemiecka
LEICH FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRÖCHER HERMANN WEHRMANN Armia niemiecka
NIEDERMAYER [NIEDERMEIER] MAX MUSKETIER Armia niemiecka
GLENEWINKEL WILHELM UNTEROFFIZIER Armia niemiecka
BENECKE WILLY RESERVIST Armia niemiecka
EHLERT AUGUST PIONIER Armia niemiecka
KIMMET EDUARD PIONIER Armia niemiecka
GIRGSDIES FRIEDRICH PIONIER Armia niemiecka
DZIUBA STANISLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KODAL JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 9
Armia austro-węgierska 33