War graves
in Małopolska
1205040-009
32
17
Cmentarz założony jest na nachylonym w kierunku drogi zboczu, na planie zbliżonym do litery T i ogrodzony pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Poprzedzone schodami, ujęte między dwa kamienne słupy, zamykane jednoskrzydłową, drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Stąd prowadzi alejka do głównego elementu cmentarza – wysokiego krzyża z belek.

Groby są względem rozmieszczone symetrycznie względem alejki w 4 rzędach. Nagrobki mają formę żęliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach. Na jednej z mogił ustawiony jest kamienny głaz z inksrypcją „L. HAUER".

W 9 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1733-1745 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 402-403.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 156.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 83.
Surname Forename Rank Military formation  
MEYER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SCHWARZ LUDWIG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PIETRASZEK FRANZ INFANTERIST Austro-Hungarian Army
DEUTSCH JOHANN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PLATA JOSEF INFANTERIST Austro-Hungarian Army
BINDER LUDWIG SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ZIMSEK JAKOB SCHÜTZE TITULAR GEFREITER Austro-Hungarian Army
RUSSEK JOSEF RESERVIST KORPORAL Austro-Hungarian Army
HAUER LEOPOLD KORPORAL Austro-Hungarian Army
FLOREK VALENTIN INFANTERIST Austro-Hungarian Army
PEITLER PETER JÄGER Austro-Hungarian Army
LEHNER KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
JANOUŠEK LAMBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
PRCHAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MAZAN ANDREAS Austro-Hungarian Army
SLOUF JOHANN GEFREITER Austro-Hungarian Army
TUMA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Russian Army 4
Austro-Hungarian Army 11