Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-009
32
17
Cmentarz założony jest na nachylonym w kierunku drogi zboczu, na planie zbliżonym do litery T i ogrodzony pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Poprzedzone schodami, ujęte między dwa kamienne słupy, zamykane jednoskrzydłową, drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Stąd prowadzi alejka do głównego elementu cmentarza – wysokiego krzyża z belek.

Groby są względem rozmieszczone symetrycznie względem alejki w 4 rzędach. Nagrobki mają formę żęliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach. Na jednej z mogił ustawiony jest kamienny głaz z inksrypcją „L. HAUER".

W 9 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1733-1745 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 402-403.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 156.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 83.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MEYER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SCHWARZ LUDWIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PIETRASZEK FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
DEUTSCH JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLATA JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BINDER LUDWIG SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ZIMSEK JAKOB SCHÜTZE TITULAR GEFREITER Австро-венгерская армия
RUSSEK JOSEF RESERVIST KORPORAL Австро-венгерская армия
HAUER LEOPOLD KORPORAL Австро-венгерская армия
FLOREK VALENTIN INFANTERIST Австро-венгерская армия
PEITLER PETER JÄGER Австро-венгерская армия
LEHNER KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
JANOUŠEK LAMBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
PRCHAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MAZAN ANDREAS Австро-венгерская армия
SLOUF JOHANN GEFREITER Австро-венгерская армия
TUMA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Русская армия 4
Австро-венгерская армия 11