Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-009
32
17
Cmentarz założony jest na nachylonym w kierunku drogi zboczu, na planie zbliżonym do litery T i ogrodzony pełnym murem kamiennym dostosowanym uskokami do nachylenia terenu. Poprzedzone schodami, ujęte między dwa kamienne słupy, zamykane jednoskrzydłową, drewnianą furtką wejście znajduje się od strony północnej.

Stąd prowadzi alejka do głównego elementu cmentarza – wysokiego krzyża z belek.

Groby są względem rozmieszczone symetrycznie względem alejki w 4 rzędach. Nagrobki mają formę żęliwnych krzyży łacińskich z okrągłą tarczą na skrzyżowaniu ramion na niskich betonowych cokołach. Na jednej z mogił ustawiony jest kamienny głaz z inksrypcją „L. HAUER".

W 9 grobach zbiorowych i 11 pojedynczych pochowano 28 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 4 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1733-1745 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 402-403.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 156.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 83.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
MEYER JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
SCHWARZ LUDWIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PIETRASZEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
DEUTSCH JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PLATA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
BINDER LUDWIG SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ZIMSEK JAKOB SCHÜTZE TITULAR GEFREITER Armia austro-węgierska
RUSSEK JOSEF RESERVIST KORPORAL Armia austro-węgierska
HAUER LEOPOLD KORPORAL Armia austro-węgierska
FLOREK VALENTIN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PEITLER PETER JÄGER Armia austro-węgierska
LEHNER KARL LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
JANOUŠEK LAMBERT LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
PRCHAL JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
MAZAN ANDREAS Armia austro-węgierska
SLOUF JOHANN GEFREITER Armia austro-węgierska
TUMA JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 4
Armia austro-węgierska 11