War graves
in Małopolska
1205040-012
37
33
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony południowej kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach. Część z nich na okrągłej tarczy ma żeliwne tabliczki z danymi o pochowanych.

Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd różni się od pierwotnego. Na archiwalnych fotografiach można dostrzec rzędy mogił ujęte w kamienne obramowanie oraz dodatkowo żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915" oraz żeliwny krzyż maltański z motywem liści dębu przeznaczony na groby żołnierzy armii niemieckiej. Na betonowych cokołach były osadzone prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych. Pierwotny krzyż pomnikowy różnił się proporcjami i sposobem montażu od obecnego.

Cmentarz powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 267-289 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 398-399.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
Surname Forename Rank Military formation  
MICEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
MRAZEK JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
GOD JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
LIPENSKY JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
WINKELMANN RUDOLF UNTEROFFIZIER German army
RADECKI ALBERT WEHRMANN German army
NEUHÄUSER FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
SNOPEK JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
UHL STEFAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
ETTEL JOSEF SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
RÖH JOHANN SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KALOUS JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Austro-Hungarian Army
KONIECZNY ISIDOR RESERVIST German army
SIEDLER OTTO MUSKETIER German army
BLASCHKE PAUL KANONIER Austro-Hungarian Army
KRETSCHMER OSKAR KRIEGSFREIWILLIGER German army
SATTIG JOHANN PIONIER German army
RAUHUT PAUL UNTEROFFIZIER German army
MÜLLER FRITZ PIONIER German army
BEISSE [BEIHSE] WILHELM UNTEROFFIZIER German army
POHNKE FRANZ RESERVIST German army
BAUER JOHANN MUSKETIER German army
DYBALLA ARTUR GEFREITER German army
GULKE HERMANN MUSKETIER German army
KUNZ FRITZ FAH.JUNKER German army
LINDNER XAVER RESERVIST German army
KNOBLICH WILHELM MUSKETIER German army
GROCHOLSKI THOMAS GEFREITER German army
ELSNER I GEORG MUSKETIER German army
CHARMATZ WILHEM [WOLF] LANDSTURMMANN KANONIER Austro-Hungarian Army
KRETSCHMER GEORG LEUTNANT IN DER RESERVE German army
UDE WILHELM MAJOR German army
KOEPPEL OSKAR LEUTNANT IN DER RESERVE German army
Forename Surname Rank Military formation Number
Austro-Hungarian Army 4