Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1205040-012
37
33
Cmentarz założony jest na planie zbliżonym do prostokąta i otoczony od strony południowej kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów, a z pozostałych stron betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową furtką z metalowych prętów.

Głównym elementem cmentarza jest wysoki drewniany krzyż łaciński, nakryty półkolistym, blaszanym zadaszeniem. Występują tu nagrobki w formie żeliwnych krzyży łacińskich z tarczą na skrzyżowaniu ramion oraz żeliwnych krzyży z datą „1915” na betonowych cokołach. Część z nich na okrągłej tarczy ma żeliwne tabliczki z danymi o pochowanych.

Cmentarz w latach 70-tych był niemal całkowicie zniszczony. Obecny wygląd różni się od pierwotnego. Na archiwalnych fotografiach można dostrzec rzędy mogił ujęte w kamienne obramowanie oraz dodatkowo żeliwne krzyże łacińskie z datą „1915" oraz żeliwny krzyż maltański z motywem liści dębu przeznaczony na groby żołnierzy armii niemieckiej. Na betonowych cokołach były osadzone prostokątne emaliowane tabliczki z danymi pochowanych. Pierwotny krzyż pomnikowy różnił się proporcjami i sposobem montażu od obecnego.

Cmentarz powstał w pobliżu szpitala polowego, zlokalizowanego w pobliżu majątku Kazimierza Groblewskiego. W 33 grobach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 16 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 21 z niemieckiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 267-289 (plany, projekt i wizualizacja, wykazy pochowanych) GW 61 s. 67(fotografia archiwalna).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 398-399.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 154.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 82.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
MICEK JOHANN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
MRAZEK JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
GOD JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
LIPENSKY JOSEF LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
WINKELMANN RUDOLF UNTEROFFIZIER Немецкая армия
RADECKI ALBERT WEHRMANN Немецкая армия
NEUHÄUSER FRANZ JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
SNOPEK JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
UHL STEFAN LANDSTURMMANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
ETTEL JOSEF SCHÜTZE Австро-венгерская армия
RÖH JOHANN SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KALOUS JOSEF ERSATZ RESERVIST SCHÜTZE Австро-венгерская армия
KONIECZNY ISIDOR RESERVIST Немецкая армия
SIEDLER OTTO MUSKETIER Немецкая армия
BLASCHKE PAUL KANONIER Австро-венгерская армия
KRETSCHMER OSKAR KRIEGSFREIWILLIGER Немецкая армия
SATTIG JOHANN PIONIER Немецкая армия
RAUHUT PAUL UNTEROFFIZIER Немецкая армия
MÜLLER FRITZ PIONIER Немецкая армия
BEISSE [BEIHSE] WILHELM UNTEROFFIZIER Немецкая армия
POHNKE FRANZ RESERVIST Немецкая армия
BAUER JOHANN MUSKETIER Немецкая армия
DYBALLA ARTUR GEFREITER Немецкая армия
GULKE HERMANN MUSKETIER Немецкая армия
KUNZ FRITZ FAH.JUNKER Немецкая армия
LINDNER XAVER RESERVIST Немецкая армия
KNOBLICH WILHELM MUSKETIER Немецкая армия
GROCHOLSKI THOMAS GEFREITER Немецкая армия
ELSNER I GEORG MUSKETIER Немецкая армия
CHARMATZ WILHEM [WOLF] LANDSTURMMANN KANONIER Австро-венгерская армия
KRETSCHMER GEORG LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
UDE WILHELM MAJOR Немецкая армия
KOEPPEL OSKAR LEUTNANT IN DER RESERVE Немецкая армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Австро-венгерская армия 4