Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205020-007
540
139
Obiekt znajduje się przy cmentarzu parafialnym. Założony jest na planie nieregularnego dziesięcioboku i otoczony ogrodzeniem z metalowych słupków połączonych siatką stalową. Wejście do cmentarza znajduje się od strony południowo-zachodniej

Główny element stanowi drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem. Mogiły ułożone są rzędami prostopadle do głównej alei. Występują tu trzy rodzaje nagrobków: w formie: żeliwnego krzyża łacińskiego z rozszerzoną podstawą i datą „1915” na skrzyżowaniu ramion,kutego krzyża lotaryńskiego osadzonego na niskim, betonowym postumentach oraz zakończonej dwuspadowo, ustawionej na prostopadłościennej podstawie betonowej steli.
 
W obrębie kwatery znajduje się 1 grób rzędowy, 1 pojedynczy i 16 zbiorowych. Pochowano tu 224 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 316 z rosyjskiej. Nie ustalono nazwisk 401 pochowanych.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpus nr V w Krakowie, GW 39, s. 347-381 (plany i wykazy pochowanych), GW 61 s. 102 (fotografia stan pierwotny).
  • J.Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 524-527.
  • O.Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 177.
  • R.Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 104-105.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
LIPUS [SIPOS] JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAJOROS JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
WARMA JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SLUSARZ STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LAJCZAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
JEAN GEORG HONVED Armia austro-węgierska
VOJT PAUL HONVED Armia austro-węgierska
SZABO GÉZA HONVED Armia austro-węgierska
PACEK HEINRICH INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAJOR ACHOSLY HONVED Armia austro-węgierska
GÜTNER FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
VALASEK JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DUŠEK ROBERT INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVACZ JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
BLATNIK JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BALAJKA JOSEF KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KRUŽICA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRELI JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
FLOCH FRITZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SZAKA JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
ZIMMERMANN FRANZ SCHÜTZE Armia austro-węgierska
ROEPASI ISLOWA HONVED Armia austro-węgierska
MARSZALEK RUDOLF INFANTERIST Armia austro-węgierska
CSPERES JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
HLAVAČKA ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FISCHER JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RAMENDA JOSEF GEFREITER Armia austro-węgierska
KUKULA FRANZ KORPORAL TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
MATÝSEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MADAJ ELEK HONVED Armia austro-węgierska
SKULA JAKOB HONVED Armia austro-węgierska
MICEK ALOIS INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRIC FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ASOLDYCZ N. INFANTERIST Armia austro-węgierska
VODIČKA JAROSLAUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DONIK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZKLARZ PETER RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
KRAMAR JOSEF GEFREITER TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
VITEČEK VINZENZ ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
WALA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
PAL JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
BERESZTI JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
FLEP LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
KLIMES ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ZABOJNIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
OSCZE JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
BARTOSCH FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
GRUDA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TAKACZ M. FERENCZI HONVED Armia austro-węgierska
DUDZIAK LADISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
SCHANZ EMIL INFANTERIST Armia austro-węgierska
MORKOWSKY JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
HLOŠEK KLEMENS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CIESKO GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
PUPICZA SIMON HONVED Armia austro-węgierska
VASLINECZ JÁNOS INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOWACZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
HESMAK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
TURCIANEK GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
FABER JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SWORNOG JOSEF KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MARAK JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠTEPAN II STEFAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ŠUSTR KLEMENS INFANTERIST Armia austro-węgierska
NOWAK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MORGA VIKTOR INFANTERIST Armia austro-węgierska
HANNA PAUL HONVED Armia austro-węgierska
ZICH JOHANN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKALKA ISRAEL INFANTERIST Armia austro-węgierska
BUCHTA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
VARGA JENÖ HONVED Armia austro-węgierska
KOWACZ JÁNOS HONVED Armia austro-węgierska
GRUAK MARTIN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BLAHUT RUDOLF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SZCZEPANIK WALENTY INFANTERIST Armia austro-węgierska
WARCHOL BARTEK INFANTERIST Armia austro-węgierska
JABLONSKI STANISLAUS INFANTERIST Armia austro-węgierska
BROZMANN STANISLAUS HONVED Armia austro-węgierska
FOTH ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
PÁVKA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKLÁŘ JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
MACHALEK VINZENZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
HOLEWA PAUL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PORULYAK PETER HONVED Armia austro-węgierska
FLIER JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
KLIMCZAK MICHAEL HONVED Armia austro-węgierska
ZABOJNIK JOACHIM INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKUTRIK LEOPOLD INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOVACZ LAJOS HONVED Armia austro-węgierska
BARKA JOHANN HONVED Armia austro-węgierska
GERGEBI PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
DIAMAND JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PIETROSINA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
WIKTORA JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
RYMARCZYK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALIK JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
FUSEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOPEČKA LUDWIG INFANTERIST Armia austro-węgierska
PTAČEK JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
VANEK ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
JANEČEK JAKOB INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARTON JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
FILIP FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
PISZORSY [PISZOWNY] PAUL HONVED Armia austro-węgierska
MAKUNKA ISTVÁN HONVED Armia austro-węgierska
IWRINA LACINI INFANTERIST Armia austro-węgierska
GADOR JOSEF HONVED Armia austro-węgierska
BLANIK JOSEF ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
SKARKA FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KUROWSKI ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
JUREČKA JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
LÖWY HUGON EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST TITULAR KORPORAL Armia austro-węgierska
VALA JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
FOTH FRANZ HONVED Armia austro-węgierska
MATYAS ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
BURY ADALBERT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOLIMAT ANDREAS HONVED Armia austro-węgierska
FERENCZY ALEX INFANTERIST Armia austro-węgierska
PRESSER JAKOB EINJÄHRIGER FREIWILLIGER Armia austro-węgierska
GOMBOS FERLINCZ HONVED Armia austro-węgierska
FEKELA SIGISMUND HONVED Armia austro-węgierska
STEPANIK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HALIČEK HEINRICH LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BIRCSAK JOSEF ERSATZ RESERVIST HONVED Armia austro-węgierska
KOSUT ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
POLAŠEK EDUARD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
FRITSCHER JOSEF INFANTERIST Armia austro-węgierska
KRIZA MICHAEL HONVED Armia austro-węgierska
FERECZKA PAUL HONVED Armia austro-węgierska
POSPIŠIL ANTON LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MICHALEK FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRILENSZKI PETER INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOMOCZI IWAN HONVED Armia austro-węgierska
DIRACTI JENÖ HONVED Armia austro-węgierska
GLÜCKSMANN SALOMON INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOSMA GYÖRGY HONVED Armia austro-węgierska
HRAČEK JOSEF LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MEDEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
WECHSTERG GUSTAV EINJÄHRIGER FREIWILLIGER INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 85
Armia rosyjska 316