Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205050-004
33
30
Cmentarz zbudowany jest na planie prostokąta i ogrodzony betonowym murem. Wejście znajdujące się od strony południowo-wschodniej zamykane jest jednoskrzydłową, drewnianą furtką. Głównym elementem cmentarza jest kamienny pomnik w formie ustawionego na cokole z wnęką na tablicę inskrypcyjną. Na tylnej ścianie pomnika umieszczony jest kamienny krzyż. Groby rozmieszczone są w rzędach otoczonych betonowymi opaskami.

Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie osadzonych na betonowych cokołach:
– żeliwnych krzyży maltańskich z motywem liści dębu,
– małych żeliwnych krzyży lotaryńskich.

W 8 grobach zbiorowych i 17 pojedynczych pochowano jednego żołnierzy z armii austro-węgierskiej, 29 z niemieckiej i 3 z rosyjskiej. Nie zidentyfikowano 3.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42, s. 176-197 (plany,rysunki techniczne, wykazy pochowanych) GW 61 s. 91 (fotografia archiwalna stanu przed urządzeniem cmentarza).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 172.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 498.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 173.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 99.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BOGISCH MAX RESERVIST Armia niemiecka
HOFFMANN WILHELM MUSKIETER Armia niemiecka
WIELAND HEINRICH MUSKIETER Armia niemiecka
WINZINGER JOSEF MUSKIETER Armia niemiecka
KRISCH GOTTFRIED MUSKIETER Armia niemiecka
POHL WILHELM MUSKIETER Armia niemiecka
HUBRICH GEORG MUSKIETER Armia niemiecka
PRÜTZ ERNST ALBERT MUSKIETER Armia niemiecka
FUBEL HERMANN ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
BRINNIG GEORG MUSKIETER Armia niemiecka
SATTELBERG KARL MUSKIETER Armia niemiecka
KITZLER HERMANN MUSKIETER Armia niemiecka
GRAMMEL II AUGUST MUSKIETER Armia niemiecka
STANDKE KARL MUSKIETER Armia niemiecka
SCHULZ FRITZ MUSKIETER Armia niemiecka
PRENZEL KARL MUSKIETER Armia niemiecka
STÜLLER VI ERICH MUSKIETER Armia niemiecka
DECKER PETER WEHRMANN Armia niemiecka
BROZEK BERNHARD RESERVIST Armia niemiecka
PAHL ARTUR MUSKIETER Armia niemiecka
BALKE FRITZ MUSKIETER Armia niemiecka
PINSDORF HUBERT MUSKIETER Armia niemiecka
SCHOLZ I KARL MUSKIETER Armia niemiecka
KÜMMEL HUGO WEHRMANN Armia niemiecka
KOTH WILLY MUSKIETER Armia niemiecka
PRZYBYT FRANZ MUSKIETER Armia niemiecka
BERNDT ERWIN MUSKIETER Armia niemiecka
TWARDOWA PETER MUSKIETER Armia niemiecka
KONRAD WERNER MUSKIETER Armia niemiecka
KLIMEK FRANZ INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 3