Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205090-009
114
33
Cmentarz założony jest na planie nieregularnego, niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony drewnianym sztachetowym płotem z wejściem od strony północnej, ujętym w dwa niskie betonowe słupy, zamykanym jednoskrzydłową drewnianą furtką. Po lewej stronie wejścia znajduje się wysoki betonowy blok.

Główny element cmentarza stanowi wysoki drewniany krzyż łaciński z półkolistym zadaszeniem pokrytym blachą.

Mogiły są ujęte w kamienne obramowania i oznaczone nagrobkami w formie osadzonych na betonowych postumentach:

– krzyży z taśmy stalowej wzmocnionej kulkami,
– krzyży lotaryńskich z prętów o rozszerzonych zakończeniach ramion,
– niskich betonowych stel.

 W 14 grobach zbiorowych i 25 pojedynczych pochowano 85 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 29 z rosyjskiej. Cmentarz z upływem czasu uległ daleko posuniętej degradacji. Wykonany w latach 2005-2006 remont częściowo przywrócił mu pierwotny wygląd.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 40 s. 1179-1212 (plany, wykazy pochowanych).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 138.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 373-374.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 148.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 77.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
TEČIČ JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MANIGODA GJORDJO INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUČIČ MIKO INFANTERIST Armia austro-węgierska
BARBARIČ PERO GEFREITER Armia austro-węgierska
WASYLENKO PORFIRY INFANTERIST Armia rosyjska
KOWAL JAKOB INFANTERIST Armia rosyjska
KOZOMORA LUKA INFANTERIST Armia austro-węgierska
KARAGA SABLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
NIKOLIĆ MARKO ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
TEKLIĆ IWAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PUJLIĆ MIRKO ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PRANJIĆ MARYAN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SRNA KISTO INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADMANN ANTE LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GJURAN NIKOLA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BAŠIČ FARLO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
RADIĆ MARKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAŠTALIĆ MURAT LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
BRKAN MUHO KORPORAL Armia austro-węgierska
GELO ILIJA LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MARELJA JOZO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
PERIZA NIKO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
CUZUS JVOO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
GAZIĆ STEVAN LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
SUNJKO MITAR LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
HONZO MEHO LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
DIADENKO LEONTI KORPORAL Armia rosyjska
BORDIUK STANISLAW INFANTERIST Armia rosyjska
CZERKACZEW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
ZUZAWEL STEFAN INFANTERIST Armia rosyjska
KUSZMYN TEODOR INFANTERIST Armia rosyjska
BLAHODOROW ANDREAS INFANTERIST Armia rosyjska
CHORTYNOW IWAN INFANTERIST Armia rosyjska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia austro-węgierska 61
Armia rosyjska 20