Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205040-010
22
22
Cmentarz znajduje się przy drodze Zagórzany – Kobylanka. Na jego obszar składa się teren dawnej kaplicy dworskiej zbudowanej na planie prostokąta o ściętych narożach. Przylegający do budynku od strony wschodniej teren otoczony jest żelaznym sztachetowym płotem. Wejście zamknięte jest żelazną furtką z prętów. Zbudowana z cegły trójkondygnacyjna kaplica z ośmiospadowym, zwieńczonym krzyżem dachem stanowi główny element kompozycyjny cmentarza. Mogiły są rozmieszczone symetrycznie względem alejki głównej. Występują tu nagrobki w formie betonowych stel z żeliwnymi tablicami inskrypcyjnymi.
 
W 4 grobach zbiorowych pochowano 22 żołnierzy armii niemieckiej poległych 3 maja 1915 r.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, Wojskowy Urząd Opieki nad grobami wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 41, s. 1-23 (plany, projekty, wykazy pochowanych) GW 61 s. 86 (3 fotografie archiwalne).
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 130-131.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 492-493.
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 171-172.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 98.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
WEDDING JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
STÜRZEBECHER OTTO ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia niemiecka
REISCH JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WEISS II JOSEF MUSKETIER Armia niemiecka
WALTERT OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
WAWRZYNIAK JOHANN MUSKETIER Armia niemiecka
JANTZEN FRIEDRICH RESERVIST Armia niemiecka
PERLIK FRANZ RESERVIST Armia niemiecka
PILZ MAX MUSKETIER Armia niemiecka
KOLASZYNSKI JOSEF WEHRMANN Armia niemiecka
KRZYKOWSKI THEOPHIL ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
WERCHAN FRITZ ERSATZ RESERVIST Armia niemiecka
MOSER HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
LOHMANN AUGUST WEHRMANN Armia niemiecka
OLESCH WILHELM GEFREITER Armia niemiecka
VOGLER OTTO MUSKETIER Armia niemiecka
TIERSCH GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
HEIN HERMANN MUSKETIER Armia niemiecka
NITSCHE WILHELM MUSKETIER Armia niemiecka
BLEUL [BLEUEL] ARTUR MUSKETIER Armia niemiecka
GINOTH [GNOTH] GUSTAV MUSKETIER Armia niemiecka
MIRCZYK LUDWIG RESERVIST Armia niemiecka