Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1216040-006
204
84
Cmentarz założony jest na planie prostokąta z półkolistym aneksem od strony północnej i ogrodzony masywnymi, kamiennymi słupami z betonową nakrywą, połączonymi płotem z metalowych prętów. W odcinkach bocznego i frontowego ogrodzenia znajdują się ponadto mniejsze betonowe słupki. Wejście jest poprzedzone schodami i zamykane wrotami z metalowych prętów z motywami równoramiennych krzyży. W środku półkolistego aneksu znajduje się pomnik w formie kolumny ustawionej na stopniowanym cokole na planie koła. Kolumna nakryta jest kwadratową płytą, pod którą umieszczone są cztery konsole z kamiennymi stylizowanymi wieńcami z liści dębu. Na dolnej części kolumny wykute są napisy w języku niemieckim „HELDEN STÜRMTEN DIESE HÖHE, DIE HELDEN VERTEIDIGTEN, UNSTERBLICHER RUHM KRÖNT DIE SINGER” oraz „ZUM GEDÄCHTNIS DER SIEGREICHEN KÄMPFE UM BEFREIUNG GALIZIENS AUS FEINDLICHER GEWALT“. Na ścianie cokołu umieszczona jest płaskorzeźba przedstawiająca hełm antycznego wojownika.
 
Na cmentarzu znajdują się nagrobki w formie masywnych, betonowych, trójdzielnych stel, zwieńczonych krzyżami lotaryńskimi lub greckimi. W lica stel wmurowane są żeliwne tablice z informacjami o pochowanych.
 
Pochowano tu 84 żołnierzy z armii austro-węgierskiej i 111 z armii rosyjskiej, poległych w dniach 2-4 maja 1915 r. Znane są nazwiska 84 pochowanych.
  • Archiwum Państwowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu V, sygn. GW 53.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914–1915, przeł. J. Sznytka, Tarnów 1993, s. 236.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918): Wykaz poległych i zmarłych pochowanych na 400 cmentarzach wojskowych w Galicji Zachodniej, T. 2, Tarnów 2002, s. 227-231 (fotografie archiwalne).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej 1914-1918, Warszawa 1995, s. 260-261.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojenne z I wojny światowej na ziemi tarnowskiej, Krosno 2006, s. 154-155.
  • R. Frodyma, Galicyjskie cmentarze wojenne. Przewodnik, T. 2., Pruszków 1997, s. 86-89.
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
FINK JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
WEHRINGER VIKTOR UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
PAUZARDT ANDREAS UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
FINK KONRAD UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
DEIMICHER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
SOWINETZ JOHANN PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
WEISS FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
WEGER PAUL UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
LUNELLI MARIO JÄGER Австро-венгерская армия
NACDELLI BENUCCIO JÄGER Австро-венгерская армия
NEUNING PETER JÄGER Австро-венгерская армия
KRAL JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KRAL JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
MÄRTZ MARTIN JÄGER Австро-венгерская армия
ROSTIK FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
HÄMMERLE AUGUST JÄGER Австро-венгерская армия
HALLER ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
PICHLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
KUEN JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
HUMMEL FERDINAND JÄGER Австро-венгерская армия
STERNI GIOVANNI JÄGER Австро-венгерская армия
WIEDMOSER JOSEF OBERJÄGER KADETT-ASPIRANT Австро-венгерская армия
GRUNDHAMMER OTTO UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
STERZINGER JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
SCHIESTL JOSEF UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
BENEDETTI GIUSEPPE PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
BAUER JOSEF PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
STRAIF KASPER JÄGER Австро-венгерская армия
RONZO JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
PÖSCH RUDOLF JÄGER Австро-венгерская армия
AIGNER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
DENGG LEONHARD JÄGER Австро-венгерская армия
KRUPPA IGNAZ JÄGER Австро-венгерская армия
ÖTTL ALOIS JÄGER Австро-венгерская армия
GRUBER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
ASCHENBERGER MICHAEL JÄGER Австро-венгерская армия
PANCHERI SERAFINO JÄGER Австро-венгерская армия
JIRANEK ALBERT JÄGER Австро-венгерская армия
GÄL FLORIAN JÄGER Австро-венгерская армия
KARALL KARL JÄGER Австро-венгерская армия
AUHOFER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
PRANTNER LAMBERT JÄGER Австро-венгерская армия
FEUCHTER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
SAUSGRUBER CHRISTIAN JÄGER Австро-венгерская армия
GRATL JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
AUER JOSEF JÄGER Австро-венгерская армия
CUNER EUGENIO JÄGER Австро-венгерская армия
SCHOLL HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
AUCHENTHALER BENEDIKT JÄGER Австро-венгерская армия
RIZOLLI LUIGI JÄGER Австро-венгерская армия
POCZIK JULIUS JÄGER Австро-венгерская армия
FONTONARI CARLO JÄGER Австро-венгерская армия
ZENCHNER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
FLAIM TOMAS JÄGER Австро-венгерская армия
ANGERER HEINRICH JÄGER Австро-венгерская армия
HOSP ALOIS UNTERJÄGER Австро-венгерская армия
PURTSCHELLER WILHELM PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
HOLZMANN MICHAEL PATROUILLENFÜHRER Австро-венгерская армия
LORENZI PRIMO HERMANN JÄGER Австро-венгерская армия
MOSER OTTO JÄGER Австро-венгерская армия
KREIL ANTON JÄGER Австро-венгерская армия
HAUSER KARL JÄGER Австро-венгерская армия
STEINMAURER MORITZ JÄGER Австро-венгерская армия
RUMPF ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAL STEFAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
NEUMÜLLER JOHANN JÄGER Австро-венгерская армия
WINKLMAYR KARL INFANTERIST Австро-венгерская армия
MAYR FRANZ INFANTERIST Австро-венгерская армия
WURM JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
BITTRICHER JOSEF INFANTERIST Австро-венгерская армия
GAUTSCH JAKUB INFANTERIST Австро-венгерская армия
HACHL FLORIAN INFANTERIST Австро-венгерская армия
BACHLBERGER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
AMESBERGER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
KATZENSTEINER ALOIS INFANTERIST Австро-венгерская армия
PLATZER JOHANN INFANTERIST Австро-венгерская армия
STRASSMAYR LEOPOLD INFANTERIST Австро-венгерская армия
CAROTTA PIETRO JÄGER Австро-венгерская армия
SCHOSSLEITNER MATHIAS JÄGER Австро-венгерская армия
PENDL FRANZ JÄGER Австро-венгерская армия
TRANHUCZ W. Русская армия
RUDAKOW NIKOLAI IWANOWICZ Русская армия
FILIPOW PIOTR KORPORAL Русская армия
WIELYCH SEMEN IWANOWICZ INFANTERIST Русская армия
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
JÄGER Австро-венгерская армия 13
Русская армия 107