War graves
in Małopolska
1213010-002
49
49
W górnej części obelisku znajduje się wnęka w kształcie krzyża łacińskiego. Na ścianach postumentu znajdują się napisy:
- „DIESER STEIN !/ GEWIDMET EUCH AUS TREUER KAMERADSCHAFTLIEBE,/ MÖGE FÜR ALLE ZEITEN ZEUGNISS DARAN GEBEN/ DASS WIR DIE ZEUGEN EUEREN THATEN WAREN,/ STOLZ AUF EUCH SIND:/ DIE OFFIZIERE DES 57. INFANTERIE UND 1.UHLANEN/ REGIMENTS”;
– „VON 57. INFANTERIE REGIMENT:/ KORPORAL: JAKOB BURKOT/ MATHIAS SYSOL/ GEMEINE: PAUL JOB/ JAKOB JONIK/ SALAMON LASSINGER/ ALBERT OLEJARCZYK/ JOHANN PAWŁOWSKI/ ALBERT PALA/ JOHANN PYREK/ MICHAEL PRZYBYLSKI/ LUDWIG SOWA/ THOMAS WOJNAROWICZ.”;
– „VON 1. UHLANEN REGIMENT:/ KORPORAL: ALFRED DITTRICH./ FRANZ FOREK/ GEMEINE: VINZENZ ADAMCZYK/ JOSEF JENDRASZCZYK/ ALBERT KASPEREK/ JOSEF KULCZYK/ FRANZ KULIK/ MARTIN WOLNY”.

Na frontowej ścianie obelisku z marmuru umieszczony jest krzyż łaciński i panoplium. Na przedniej ścianie postumentu znajduje się inskrypcja z napisem: „RUHE STAETTE/ der am 27. Juni 1866 in dem/ Gefecht bei Oswiecim/ den Heldentod für König/ und Vaterland Gefallenen/ 27 Preussischen Soldaten/ Mitgewidmet von dem Offizier/ Corps. des Königl. 3 o s Infanterie/ Regiment No. 62.” Na prawym boku postumentu znajduje się inskrypcja: „Gefallen sind v.d. 10.u. 11 Comp.:/ 5. o s I. Rgts. No 62./ Hauptm. u. C. Chef d. Graf/ v. Königsdorrf/ Lieutn: T. Böge,/ Uoffz: C. Burdzik u. B. Reinsch/ Gefr.: J. Krzizok/ Gem: J: J. Jonkisch.” Na tylnej ścianie postumentu znajduje się napis: „ Na podstawie postumentu wyryty jest dopisek „Junglist in Ratibor”.

Za pomnikiem znajdują się dwie mogiły ogrodzone zdobionym metalowym płotem osadzonym na obramowaniu. U wezgłowia pierwszej z mogił znajduje się obelisk z piaskowca osadzony na postumencie z żeliwną tablicą z napisem: „Julius/ Rischka/ k.k./ Hauptmann | Roderich von Grünenwald/ k.k./ Oberlieutenant”.

U wezgłowia drugiej mogiły znajdują się dwa obeliski z piaskowca osadzone na postumencie z żeliwnymi tablicami z napisami:
– „MORITZ FREIHERR von LEHMANN/ k.k. Rittm. Escad. Comdt. Des 1. Uhlanen-/ Regiments Ritter des Maria-Theresien-/ und des Eisernen Kronen-Ordens K.D./ Besitzer des Militär-Verdienst-Kreuzes K.D./ Landstand von Böhmen Mähren/ und Schlesien/ Geblieben vor dem Feinde am 27 Juni 1866”,
– „WOLF WITOLD NICOLAUS/ von SCHOENBERG/ A.D. HAUSE OBERREINSBERG K.S./ LEUTNANT IM K. K. 1. ULANENREGIMENT/ GRAF von GRUENNE/ GEB. D 27 FEBRUAR 1847/ GEFALLEN D 27 JUNI 1866/ ………. OSWIECIM”.

W czerwcu 1866 r. wybuchła wojna między Prusami a Austrią. Wojska pruskie przeprawiły się 27 czerwca w okolicach Pławy Brzezinki i Babic. Doszło do bitwy z siłami austriackiego 57 pułku piechoty i 1 pułku ułanów. Po początkowych sukcesach wobec zaciętej obrony dworca kolejowego i odparcia pruskiej kawalerii przez austriackich kawalerzystów 1 pułku ułanów. Po obu stronach walczyli Polacy. W walkach polegli min. dowodzący min. 5 szwadronem rotmistrz Moritz von Lehmann, pośmiertnie odznaczony krzyżem rycerskim Orderu Marii Teresy i Orderem Żelaznej Korony oraz kapitan piechoty Juliusz Ryszka ze Lwowa.. 28 czerwca ciała 47 poległych pochowano na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
  • M. Nitka, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013, s. 44-50.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, maszynopis S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
  • Elżbieta Skalińska-Dindorf, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006, s. 48-51.
  • Elżbieta Skalińska, Oświęcim wczoraj i dziś, Oświęcim 2001, s. 95-100.
Surname Forename Rank Military formation  
RISCHKA JULIUS HAUPTMANN Others
RITTER VON LEHMANN MORITZ RITTMEISTER Others
VON GRÜNENWALD RODERICH OBERLIEUTNANT Others
VON SCHOENBERG WOLF WITOLD NICOLAUS LIEUTNANT Others
BURKOT JAKOB KORPORAL Others
SYSOL MATHIAS KORPORAL Others
JOB PAUL GEMEINER Others
JONIK JAKOB GEMEINER Others
LASSINGER SALAMON GEMEINER Others
OLEJARCZYK ALBERT GEMEINER Others
PAWŁOWSKI JOHANN GEMEINER Others
PALA ALBERT GEMEINER Others
PYREK JOHANN GEMEINER Others
PRZYBYLSKI MICHAEL GEMEINER Others
SOWA LUDWIG GEMEINER Others
WOJNAROWICZ THOMAS GEMEINER Others
DITTRICH ALFRED KORPORAL Others
FOREK FRANZ GEMEINER Others
JENDRASZCZYK JOSEF GEMEINER Others
KASPEREK ALBERT GEMEINER Others
KULCZYK JOSEF GEMEINER Others
KULIK FRANZ GEMEINER Others
WOLNY MARTIN GEMEINER Others
GRAF VON KÖNIGSDORFF HAUPTMANN Others
BÖGE T. LIETNANT Others
BURDZIK C. UNTEROFFIZIER Others
REINSCH B. UNTEROFFIZIER Others
KRZIZOK J. GEFREITER Others
JONKISCH J. GEMEINER Others
WEYRACH R. LEUTNANT Others
MEJA J. SERGEANT Others
AST F. UNTEROFFIZIER Others
HEIN G. GEFREITER Others
DOLINA J. GEFREITER Others
JASCHKE J. GEFREITER Others
SCHWARZ E. GEFREITER Others
WINTER J. WEHRMANN Others
KUCHLER G. WEHRMANN Others
SCHWOCWAHN A. WEHRMANN Others
HOFFMANN H. WEHRMANN Others
PFUMFEL J. WEHRMANN Others
CHMIEL L. WEHRMANN Others
BOTHAR A. WEHRMANN Others
RASFEK J. WEHRMANN Others
EHR J. WEHRMANN Others
IRGEL J. WEHRMANN Others
WOLFF A. WEHRMANN Others
KONETZKY A. JÄGER Others
BAUMGART E. HORNIST Others