Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1213010-002
49
49
W górnej części obelisku znajduje się wnęka w kształcie krzyża łacińskiego. Na ścianach postumentu znajdują się napisy:
- „DIESER STEIN !/ GEWIDMET EUCH AUS TREUER KAMERADSCHAFTLIEBE,/ MÖGE FÜR ALLE ZEITEN ZEUGNISS DARAN GEBEN/ DASS WIR DIE ZEUGEN EUEREN THATEN WAREN,/ STOLZ AUF EUCH SIND:/ DIE OFFIZIERE DES 57. INFANTERIE UND 1.UHLANEN/ REGIMENTS”;
– „VON 57. INFANTERIE REGIMENT:/ KORPORAL: JAKOB BURKOT/ MATHIAS SYSOL/ GEMEINE: PAUL JOB/ JAKOB JONIK/ SALAMON LASSINGER/ ALBERT OLEJARCZYK/ JOHANN PAWŁOWSKI/ ALBERT PALA/ JOHANN PYREK/ MICHAEL PRZYBYLSKI/ LUDWIG SOWA/ THOMAS WOJNAROWICZ.”;
– „VON 1. UHLANEN REGIMENT:/ KORPORAL: ALFRED DITTRICH./ FRANZ FOREK/ GEMEINE: VINZENZ ADAMCZYK/ JOSEF JENDRASZCZYK/ ALBERT KASPEREK/ JOSEF KULCZYK/ FRANZ KULIK/ MARTIN WOLNY”.

Na frontowej ścianie obelisku z marmuru umieszczony jest krzyż łaciński i panoplium. Na przedniej ścianie postumentu znajduje się inskrypcja z napisem: „RUHE STAETTE/ der am 27. Juni 1866 in dem/ Gefecht bei Oswiecim/ den Heldentod für König/ und Vaterland Gefallenen/ 27 Preussischen Soldaten/ Mitgewidmet von dem Offizier/ Corps. des Königl. 3 o s Infanterie/ Regiment No. 62.” Na prawym boku postumentu znajduje się inskrypcja: „Gefallen sind v.d. 10.u. 11 Comp.:/ 5. o s I. Rgts. No 62./ Hauptm. u. C. Chef d. Graf/ v. Königsdorrf/ Lieutn: T. Böge,/ Uoffz: C. Burdzik u. B. Reinsch/ Gefr.: J. Krzizok/ Gem: J: J. Jonkisch.” Na tylnej ścianie postumentu znajduje się napis: „ Na podstawie postumentu wyryty jest dopisek „Junglist in Ratibor”.

Za pomnikiem znajdują się dwie mogiły ogrodzone zdobionym metalowym płotem osadzonym na obramowaniu. U wezgłowia pierwszej z mogił znajduje się obelisk z piaskowca osadzony na postumencie z żeliwną tablicą z napisem: „Julius/ Rischka/ k.k./ Hauptmann | Roderich von Grünenwald/ k.k./ Oberlieutenant”.

U wezgłowia drugiej mogiły znajdują się dwa obeliski z piaskowca osadzone na postumencie z żeliwnymi tablicami z napisami:
– „MORITZ FREIHERR von LEHMANN/ k.k. Rittm. Escad. Comdt. Des 1. Uhlanen-/ Regiments Ritter des Maria-Theresien-/ und des Eisernen Kronen-Ordens K.D./ Besitzer des Militär-Verdienst-Kreuzes K.D./ Landstand von Böhmen Mähren/ und Schlesien/ Geblieben vor dem Feinde am 27 Juni 1866”,
– „WOLF WITOLD NICOLAUS/ von SCHOENBERG/ A.D. HAUSE OBERREINSBERG K.S./ LEUTNANT IM K. K. 1. ULANENREGIMENT/ GRAF von GRUENNE/ GEB. D 27 FEBRUAR 1847/ GEFALLEN D 27 JUNI 1866/ ………. OSWIECIM”.

W czerwcu 1866 r. wybuchła wojna między Prusami a Austrią. Wojska pruskie przeprawiły się 27 czerwca w okolicach Pławy Brzezinki i Babic. Doszło do bitwy z siłami austriackiego 57 pułku piechoty i 1 pułku ułanów. Po początkowych sukcesach wobec zaciętej obrony dworca kolejowego i odparcia pruskiej kawalerii przez austriackich kawalerzystów 1 pułku ułanów. Po obu stronach walczyli Polacy. W walkach polegli min. dowodzący min. 5 szwadronem rotmistrz Moritz von Lehmann, pośmiertnie odznaczony krzyżem rycerskim Orderu Marii Teresy i Orderem Żelaznej Korony oraz kapitan piechoty Juliusz Ryszka ze Lwowa.. 28 czerwca ciała 47 poległych pochowano na cmentarzu parafialnym w Oświęcimiu.
  • M. Nitka, Cmentarz parafialny w Oświęcimiu, Pękowice-Oświęcim 2013, s. 44-50.
  • Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Krakowie, maszynopis S. Iskierka, M. Wirgiński, Inwentaryzacja cmentarza rzymsko-katolickiego w Oświęcimiu, Oświęcim 1986.
  • Elżbieta Skalińska-Dindorf, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006, s. 48-51.
  • Elżbieta Skalińska, Oświęcim wczoraj i dziś, Oświęcim 2001, s. 95-100.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
RISCHKA JULIUS HAUPTMANN Inne
RITTER VON LEHMANN MORITZ RITTMEISTER Inne
VON GRÜNENWALD RODERICH OBERLIEUTNANT Inne
VON SCHOENBERG WOLF WITOLD NICOLAUS LIEUTNANT Inne
BURKOT JAKOB KORPORAL Inne
SYSOL MATHIAS KORPORAL Inne
JOB PAUL GEMEINER Inne
JONIK JAKOB GEMEINER Inne
LASSINGER SALAMON GEMEINER Inne
OLEJARCZYK ALBERT GEMEINER Inne
PAWŁOWSKI JOHANN GEMEINER Inne
PALA ALBERT GEMEINER Inne
PYREK JOHANN GEMEINER Inne
PRZYBYLSKI MICHAEL GEMEINER Inne
SOWA LUDWIG GEMEINER Inne
WOJNAROWICZ THOMAS GEMEINER Inne
DITTRICH ALFRED KORPORAL Inne
FOREK FRANZ GEMEINER Inne
JENDRASZCZYK JOSEF GEMEINER Inne
KASPEREK ALBERT GEMEINER Inne
KULCZYK JOSEF GEMEINER Inne
KULIK FRANZ GEMEINER Inne
WOLNY MARTIN GEMEINER Inne
GRAF VON KÖNIGSDORFF HAUPTMANN Inne
BÖGE T. LIETNANT Inne
BURDZIK C. UNTEROFFIZIER Inne
REINSCH B. UNTEROFFIZIER Inne
KRZIZOK J. GEFREITER Inne
JONKISCH J. GEMEINER Inne
WEYRACH R. LEUTNANT Inne
MEJA J. SERGEANT Inne
AST F. UNTEROFFIZIER Inne
HEIN G. GEFREITER Inne
DOLINA J. GEFREITER Inne
JASCHKE J. GEFREITER Inne
SCHWARZ E. GEFREITER Inne
WINTER J. WEHRMANN Inne
KUCHLER G. WEHRMANN Inne
SCHWOCWAHN A. WEHRMANN Inne
HOFFMANN H. WEHRMANN Inne
PFUMFEL J. WEHRMANN Inne
CHMIEL L. WEHRMANN Inne
BOTHAR A. WEHRMANN Inne
RASFEK J. WEHRMANN Inne
EHR J. WEHRMANN Inne
IRGEL J. WEHRMANN Inne
WOLFF A. WEHRMANN Inne
KONETZKY A. JÄGER Inne
BAUMGART E. HORNIST Inne