Военные могилы
в Малопольском воеводстве
1201010-002
21
18
Mogiła ziemna otoczona wysokim obramowaniem w kształcie symetrycznego ośmioboku Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur imitujący krzyż z brzozowego drewna.

Na obramowaniu umieszczona jest prostokątna, czarna tablica z napisem:
 
„Grób Ofiar Rabacji 1846 r./ Jan Gallan/ Jan Telesznicki/ Henryk Kępiński/ Stefania Kępińska/ Marian Żeleński/ Stanisław Stański/ N.N policjant z Bratkowic/ Henryk Muhl/ Adam N. Strażnik policyjny/ hr. Mieczysław Dębicki/ N. Kepiński/ N.N/ Sebastian Wesołowski/ Ignacy Dydyński/ N.N./ Mikołaj Włodkowski/ Eliasz Tarasiewicz/ Karol Schlosser/ Karol Janta/ Włodzimierz Rożen/ Leon Kazimierz Biliński”
 
W lutym 1846 r., by zapobiec wybuchowi powstania władze austriackie, inspirowały chłopskie napady na dwory, w czasie których dochodziło do zabójstw i grabieży. Wydarzenia te znane pod nazwą rabacji galicyjskiej najbardziej krwawy przebieg miały w cyrkule tarnowskim i bocheńskim. Wśród pomordowanych znaleźli się niedoszli powstańcy i przypadkowe ofiary. Do Cyrkułu w Bochni zwożono rannych i ciała zabitych. Zmarłych grzebano na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Mogiłę przez pewien czas błędnie uznawano za grób uczestników powstania styczniowego. Do 1960 r. miała formę mogiły ziemnej na planie koła oznaczonej brzozowym krzyżem. Wtedy wykonane zostało betonowe obramowanie. W 2010 r. przeprowadzono renowację mogiły.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 45.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.
  • S. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50-tą rocznice smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).
фамилия Имя звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию)  
GALLAN JAN Жертвы Галицийского восстания
TELESZNICKI JAN Жертвы Галицийского восстания
KEMPIŃSKI HENRYK Жертвы Галицийского восстания
KEMPIŃSKA STEFANIA Жертвы Галицийского восстания
ŻELEŃSKI MARCJAN Жертвы Галицийского восстания
STAŃSKI STANISŁAW Жертвы Галицийского восстания
MÜHLER HENRYK Жертвы Галицийского восстания
ADAM Жертвы Галицийского восстания
DEMBICKI MIECZYSŁAW Жертвы Галицийского восстания
KEMPIŃSKI Жертвы Галицийского восстания
WESOŁOWSKI SEBASTIAN Жертвы Галицийского восстания
DYDYŃSKI IGNACY Жертвы Галицийского восстания
WŁODKOWSKI MIKOŁAJ Жертвы Галицийского восстания
TARASIEWICZ ELIASZ Жертвы Галицийского восстания
SCHLOSSER KAROL Жертвы Галицийского восстания
JANTA KAROL Жертвы Галицийского восстания
ROŻEN WŁODZIIERZ Жертвы Галицийского восстания
BILIŃSKI LEON KAZIIMIERZ Жертвы Галицийского восстания
Имя фамилия звание Принадлежность (касается принадлежности к вооружённому формированию) Количество
Жертвы Галицийского восстания 1
Жертвы Галицийского восстания 1
Жертвы Галицийского восстания 1