War graves
in Małopolska
1201010-002
21
18
Mogiła ziemna otoczona wysokim obramowaniem w kształcie symetrycznego ośmioboku Na mogile umieszczony jest krzyż z metalowych rur imitujący krzyż z brzozowego drewna.

Na obramowaniu umieszczona jest prostokątna, czarna tablica z napisem:
 
„Grób Ofiar Rabacji 1846 r./ Jan Gallan/ Jan Telesznicki/ Henryk Kępiński/ Stefania Kępińska/ Marian Żeleński/ Stanisław Stański/ N.N policjant z Bratkowic/ Henryk Muhl/ Adam N. Strażnik policyjny/ hr. Mieczysław Dębicki/ N. Kepiński/ N.N/ Sebastian Wesołowski/ Ignacy Dydyński/ N.N./ Mikołaj Włodkowski/ Eliasz Tarasiewicz/ Karol Schlosser/ Karol Janta/ Włodzimierz Rożen/ Leon Kazimierz Biliński”
 
W lutym 1846 r., by zapobiec wybuchowi powstania władze austriackie, inspirowały chłopskie napady na dwory, w czasie których dochodziło do zabójstw i grabieży. Wydarzenia te znane pod nazwą rabacji galicyjskiej najbardziej krwawy przebieg miały w cyrkule tarnowskim i bocheńskim. Wśród pomordowanych znaleźli się niedoszli powstańcy i przypadkowe ofiary. Do Cyrkułu w Bochni zwożono rannych i ciała zabitych. Zmarłych grzebano na cmentarzu przy ul. Orackiej.

Mogiłę przez pewien czas błędnie uznawano za grób uczestników powstania styczniowego. Do 1960 r. miała formę mogiły ziemnej na planie koła oznaczonej brzozowym krzyżem. Wtedy wykonane zostało betonowe obramowanie. W 2010 r. przeprowadzono renowację mogiły.
  • J. Flasza, J. Kęsek, Cmentarze bocheńskie. Przewodnik historyczny, Bochnia 1992, s. 45.
  • J. Kęsek, Znani i nieznani aktorzy wydarzeń 1846 roku w Bochni, "Rocznik Bocheński", T. 4, 1996, s. 123-144.
  • S. Dembiński, Rok 1846. Kronika dworów szlacheckich zebrana na 50-tą rocznice smutnych wypadków lutego, Jasło 1896.
  • Archiwum Diecezjalne w Tarnowie, Liber Mortuorum Parochiae Bochnensis pro Anno 1846 (sygn. KMB XIII/1, wpisy nr 37-50, 52-54,61).
Surname Forename Rank Military formation  
GALLAN JAN 1846 Galician Slaughter victims
TELESZNICKI JAN 1846 Galician Slaughter victims
KEMPIŃSKI HENRYK 1846 Galician Slaughter victims
KEMPIŃSKA STEFANIA 1846 Galician Slaughter victims
ŻELEŃSKI MARCJAN 1846 Galician Slaughter victims
STAŃSKI STANISŁAW 1846 Galician Slaughter victims
MÜHLER HENRYK 1846 Galician Slaughter victims
ADAM 1846 Galician Slaughter victims
DEMBICKI MIECZYSŁAW 1846 Galician Slaughter victims
KEMPIŃSKI 1846 Galician Slaughter victims
WESOŁOWSKI SEBASTIAN 1846 Galician Slaughter victims
DYDYŃSKI IGNACY 1846 Galician Slaughter victims
WŁODKOWSKI MIKOŁAJ 1846 Galician Slaughter victims
TARASIEWICZ ELIASZ 1846 Galician Slaughter victims
SCHLOSSER KAROL 1846 Galician Slaughter victims
JANTA KAROL 1846 Galician Slaughter victims
ROŻEN WŁODZIIERZ 1846 Galician Slaughter victims
BILIŃSKI LEON KAZIIMIERZ 1846 Galician Slaughter victims
Forename Surname Rank Military formation Number
1846 Galician Slaughter victims 1
1846 Galician Slaughter victims 1
1846 Galician Slaughter victims 1