Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1203030-003
96
42
Kwatera znajduje się po prawej stronie głównej alei cmentarza od strony ul. Elii Marchettiego. Wyłożona jest granitowymi płytami. Centralnym elementem kwatery jest mur pomnikowy. Na frontowej ścianie muru znajdują się trzy wnęki. W bocznych wnękach umieszczono wizerunki krzyży Virtuti Militari. W centralnej części muru powieszono granitową tablicę pamiątkową z napisem: "CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ - W CZASIE NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHRZANOWA". Na środku kwatery znajduje się płyta nagrobna.

Kwatera została założona w 1950 r., kiedy z terenów ówczesnego powiatu chrzanowskiego (Chełmek, Bobrek, Poręba Żegoty, Sanka, Tenczynek, Frywałd, przysiółek Źrebce, Chrzanów-Kościelec, Chrzanów – cmentarz parafialny, Czatkowice, Pisary, Niegoszowice, Młynka, Jaworzno, Jeleń, Piła Kościelecka, Górka, Płaza, Bolęcin, Krzeszowice) ekshumowano szczątki 103 osób – żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywilnych ofiar okupanta niemieckiego. Szczątki 96 osób złożono w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym przy ul. Marchettiego w Chrzanowie.


W przypadku jednego żołnierza Wojska Polskiego i sześciu cywilnych ofiar ciała zostały zabrane przez rodziny:

 • Józef Taborski, lat 76, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Karol Ludwikowski, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Bębenek, ur. 1908, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowanych na cmentarzu w Kościelcu (obecnie cz. Chrzanowa),

 • Jan Moskała, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w Kościelcu,

 • Ignacy Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • żołnierz Wojska Polskiego Stefan Głuch (ur. 1912 w Trzebionce), ekshumowany z grobu zbiorowego „na Piaskach” w Bolęcinie i pochowany na cmentarzu w Trzebini.

 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1009, UW II 1048, s. 131-137.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Powiatowej Rady Narodowe w Chrzanowa 12/1137, sygn. 1088/1, s. 9-115, sygn. 1087/1.
 • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 82.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297-298.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
POSPIECH JERZY Wojsko Polskie
BADURA ALOJZY Wojsko Polskie
MAKUCH WACŁAW STRZELEC Wojsko Polskie
MAZURKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Wojsko Polskie
SOCHACKI W. Wojsko Polskie
BORCZUCH [BORCZUK] BOLESŁAW Wojsko Polskie
WOJTASIK JAN STRZELEC Wojsko Polskie
SOKÓŁ ZYGMUNT PLUTONOWY Wojsko Polskie
GOLIK PAWEŁ Wojsko Polskie
GRZESIAK STANISŁAW Wojsko Polskie
GAJAS JAN Wojsko Polskie
OMELOŃCZYK [OMELAJCZYK] WŁADYSŁAW Wojsko Polskie
LACHATY [ZACHETA] PIOTR ROBERT STARSZY STRZELEC REZERWY Wojsko Polskie
CIUPEK
DUSZA JULIAN
KUCIEL
KLIZMA [KLIMZA] WILHELM STRZELEC Wojsko Polskie
HABRYKA RYSZARD Wojsko Polskie
MOKRSKI [MORSKI] JAN Wojsko Polskie
PILOT GEORG [JERZY] Wojsko Polskie
DRWAL ANTONI Wojsko Polskie
WOKT [FOGT] FRANCISZEK KAPRAL Wojsko Polskie
JĄDRKO PAWEŁ Wojsko Polskie
JUSZCZYK [LISZCZYK] WILHELM Wojsko Polskie
BOSAK WŁADYSŁAW Wojsko Polskie
KRZYSZTECZKO ERWIN STARSZY STRZELEC Wojsko Polskie
MARKOWSKI MICHAŁ Wojsko Polskie
MAZGAJ STANISŁAW Wojsko Polskie
MULISWICZ MIKOŁAJ Wojsko Polskie
KOROLEWICZ [KAROLEWICZ] RAFAEL Wojsko Polskie
WYBRZĘK BRONISŁAW Wojsko Polskie
KOBIELA WŁADYSŁAW Wojsko Polskie
KĘPKA FRANCISZEK Wojsko Polskie
SYJNOCH MAKSYMILIAN Wojsko Polskie
STRZELECKI MARIAN Wojsko Polskie
KUCZOWSKI [KUCZAWSKI] Wojsko Polskie
SIEKIERA PAWEŁ Wojsko Polskie
KOŁODZIEJCZYK JERZY Wojsko Polskie
WRÓBEL JAN Wojsko Polskie
KOSOWSKI
ŁAPKOWSKI GRZEGORZ Wojsko Polskie
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Wojsko Polskie 2
Wojsko Polskie 7
Wojsko Polskie 1
1
1
Wojsko Polskie 1
1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
1
Wojsko Polskie 1
3
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
Wojsko Polskie 1
1
Wojsko Polskie 3
Wojsko Polskie 1
1
1
Wojsko Polskie 3
1
1
1
Wojsko Polskie 5
Wojsko Polskie 2
1
Wojsko Polskie 1