War graves
in Małopolska
1203030-003
96
42
Kwatera znajduje się po prawej stronie głównej alei cmentarza od strony ul. Elii Marchettiego. Wyłożona jest granitowymi płytami. Centralnym elementem kwatery jest mur pomnikowy. Na frontowej ścianie muru znajdują się trzy wnęki. W bocznych wnękach umieszczono wizerunki krzyży Virtuti Militari. W centralnej części muru powieszono granitową tablicę pamiątkową z napisem: "CZEŚĆ PAMIĘCI ŻOŁNIERZOM WOJSKA POLSKIEGO POLEGŁYM W II WOJNIE ŚWIATOWEJ - W CZASIE NAPAŚCI HITLEROWSKIEJ. SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHRZANOWA". Na środku kwatery znajduje się płyta nagrobna.

Kwatera została założona w 1950 r., kiedy z terenów ówczesnego powiatu chrzanowskiego (Chełmek, Bobrek, Poręba Żegoty, Sanka, Tenczynek, Frywałd, przysiółek Źrebce, Chrzanów-Kościelec, Chrzanów – cmentarz parafialny, Czatkowice, Pisary, Niegoszowice, Młynka, Jaworzno, Jeleń, Piła Kościelecka, Górka, Płaza, Bolęcin, Krzeszowice) ekshumowano szczątki 103 osób – żołnierzy Wojska Polskiego oraz cywilnych ofiar okupanta niemieckiego. Szczątki 96 osób złożono w dwóch zbiorowych mogiłach na cmentarzu parafialnym przy ul. Marchettiego w Chrzanowie.


W przypadku jednego żołnierza Wojska Polskiego i sześciu cywilnych ofiar ciała zostały zabrane przez rodziny:

 • Józef Taborski, lat 76, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Karol Ludwikowski, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Bębenek, ur. 1908, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowanych na cmentarzu w Kościelcu (obecnie cz. Chrzanowa),

 • Jan Moskała, ekshumowany z Piły Kościeleckiej i pochowany na cmentarzu w Kościelcu,

 • Ignacy Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • Franciszek Boba, ekshumowany z grobu zbiorowego przy torach kolejowych Bolęcin-Chrzanów i pochowany na cmentarzu w m. Płaza,

 • żołnierz Wojska Polskiego Stefan Głuch (ur. 1912 w Trzebionce), ekshumowany z grobu zbiorowego „na Piaskach” w Bolęcinie i pochowany na cmentarzu w Trzebini.

 • Archiwum Narodowe w Krakowie, Urząd Wojewódzki Krakowski 1945-1950, sygn. UW II 1009, UW II 1048, s. 131-137.
 • Archiwum Państwowe w Katowicach, Prezydium Powiatowej Rady Narodowe w Chrzanowa 12/1137, sygn. 1088/1, s. 9-115, sygn. 1087/1.
 • S. Czerpak, T. Wroński, Upamiętnione miejsca walk i męczeństwa w Krakowie i województwie krakowskim 1939-1945, Kraków 1972, s. 82.
 • Przewodnik po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa. Lata wojny 1939-1945, red. Cz. Czubryt-Borkowski i in., Warszawa 1988, s. 297-298.
Surname Forename Rank Military formation  
POSPIECH JERZY Polish Army
BADURA ALOJZY Polish Army
MAKUCH WACŁAW STRZELEC Polish Army
MAZURKIEWICZ JÓZEF STRZELEC Polish Army
SOCHACKI W. Polish Army
BORCZUCH [BORCZUK] BOLESŁAW Polish Army
WOJTASIK JAN STRZELEC Polish Army
SOKÓŁ ZYGMUNT PLUTONOWY Polish Army
GOLIK PAWEŁ Polish Army
GRZESIAK STANISŁAW Polish Army
GAJAS JAN Polish Army
OMELOŃCZYK [OMELAJCZYK] WŁADYSŁAW Polish Army
LACHATY [ZACHETA] PIOTR ROBERT STARSZY STRZELEC REZERWY Polish Army
CIUPEK
DUSZA JULIAN
KUCIEL
KLIZMA [KLIMZA] WILHELM STRZELEC Polish Army
HABRYKA RYSZARD Polish Army
MOKRSKI [MORSKI] JAN Polish Army
PILOT GEORG [JERZY] Polish Army
DRWAL ANTONI Polish Army
WOKT [FOGT] FRANCISZEK KAPRAL Polish Army
JĄDRKO PAWEŁ Polish Army
JUSZCZYK [LISZCZYK] WILHELM Polish Army
BOSAK WŁADYSŁAW Polish Army
KRZYSZTECZKO ERWIN STARSZY STRZELEC Polish Army
MARKOWSKI MICHAŁ Polish Army
MAZGAJ STANISŁAW Polish Army
MULISWICZ MIKOŁAJ Polish Army
KOROLEWICZ [KAROLEWICZ] RAFAEL Polish Army
WYBRZĘK BRONISŁAW Polish Army
KOBIELA WŁADYSŁAW Polish Army
KĘPKA FRANCISZEK Polish Army
SYJNOCH MAKSYMILIAN Polish Army
STRZELECKI MARIAN Polish Army
KUCZOWSKI [KUCZAWSKI] Polish Army
SIEKIERA PAWEŁ Polish Army
KOŁODZIEJCZYK JERZY Polish Army
WRÓBEL JAN Polish Army
KOSOWSKI
ŁAPKOWSKI GRZEGORZ Polish Army
Forename Surname Rank Military formation Number
Polish Army 2
Polish Army 7
Polish Army 1
1
1
Polish Army 1
1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
1
Polish Army 1
3
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
Polish Army 1
1
Polish Army 3
Polish Army 1
1
1
Polish Army 3
1
1
1
Polish Army 5
Polish Army 2
1
Polish Army 1