Groby Wojenne
Na terenie małopolski
1205100-010
59
46
Cmentarz założony jest na planie niesymetrycznego wieloboku i ogrodzony od południa drewnianą balustradą rozciągniętą między betonowymi i kamiennymi słupami, a z pozostałych stron – murem kamiennym z betonową nakrywą.. Główny akcent architektoniczny cmentarza to krzyż wysoki drewniany krzyż nakryty półkolistym ozdobnym zadaszeniem z blachy. Posadowiony jest po zewnętrznej stronie odcinka muru na postumencie z kamiennych ciosów i betonowej nakrywy. Po lewej stronie krzyża znajduje się pulpitowa tablica informacyjna ufundowana przez Powiat Gorlicki i wejście zamykane jednoskrzydłową drewniana furtką.

Groby oznaczone są prostymi drewnianymi łacińskim z półkolistym zadaszeniem z blachy i emaliowaną tabliczką z informacjami o pochowanych.

W obrębie cmentarza znajduje się również betonowy zabytkowy, zwieńczony małym krzyżem maltańskim drogowskaz z inskrypcją: "KRIEGERFRIEDHOF/ CMENTARZ WOJENNY/ No 57"

W 45 mogiłach pojedynczych i 2 zbiorowych pochowano 46 żołnierzy armii austro-węgierskiej i 13 z rosyjskiej.
  • Archiwum Narodowe w Krakowie, zespół Wojskowy Urząd Opieki nad Grobami Wojennymi Okręgu Korpusu nr V w Krakowie, sygn. GW 42 s. 17-75 (plany, projekt krzyża i ogrodzenia, wykazy pochowanych).
  • O. Duda, Cmentarze I wojny światowej w Galicji Zachodniej, Warszawa 1995, s. 123.
  • J. Drogomir, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-1915 (1918), T. 1, Tarnów 1999, s. 352-353.
  • R. Frodyma, Cmentarze wojskowe z okresu I wojny światowej w rejonie Beskidu Niskiego i Pogórza, Warszawa 1985, s. 45.
  • R. Broch, H. Hauptmann, Zachodniogalicyjskie groby bohaterów z lat wojny światowej 1914 – 1915, przeł. H. Sznytka, Tarnów 1996, s. 71.
Nazwisko Imię Stopień Przynależność  
BREŽNIK MICHAEL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MELINK ROCHUS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ABRAM FRANZ LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
ROBINŠAK MARTIN LANDSTURMMANN KORPORAL Armia austro-węgierska
HOSPERGER ALOIS FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MATEJČIČ ERWIN LEUTNANT Armia austro-węgierska
FEUERSTEIN FIDEL KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MAJCEN ALEXANDER ERSATZ RESERVIST INFANTERIST Armia austro-węgierska
REISENHOFER JOHANN LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
LUKMANN KARL LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
INKRET ANTON INFANTERIST Armia austro-węgierska
REJIC LEOPOLD LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
MAYER FRANZ LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
EGGER JOSEF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
SCHÜLLER KARL ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
WIZINGER KARL JÄGER Armia austro-węgierska
SEGAT ROMAN ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SCHILLER PAUL FÄHNRICH IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
MILLNER ALBERT LEUTNANT Armia austro-węgierska
HOLZGRUBER JOHANN KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
PAPP JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
SANTONI PIETRO ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
CONCI FELIXE JÄGER Armia austro-węgierska
DELAZER BATTA JÄGER Armia austro-węgierska
ZAKOUŠEK JOHANN ERSATZ RESERVIST ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
PFALTZ ADOLF LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
DELLAGIACOMO MICHELE JÄGER Armia austro-węgierska
STEFANČIČ ANDRÁ KANONIER Armia austro-węgierska
PUST PETER PATROUILLENFÜHRER TITULAR UNTERJÄGER Armia austro-węgierska
MASTNAK LUDWIG UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
HEVER ALEXANDER KADETT IN DER RESERVE Armia austro-węgierska
DERLER FLORIAN UNTERJÄGER TITULAR ZUGSFÜHRER Armia austro-węgierska
SCHNÖLL JOSEF KORPORAL Armia austro-węgierska
GORŠE JOSEF JÄGER Armia austro-węgierska
WEISSENBACHER LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
KAHUT PETRO INFANTERIST Armia austro-węgierska
KOREN FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
LAVRIČ FRANZ ERSATZ RESERVIST JÄGER Armia austro-węgierska
FRASICIK FIODOR ILJA INFANTERIST Armia rosyjska
SUCHAEW PAUL DRAGON Armia rosyjska
DEMEL ANDREAS JÄGER Armia austro-węgierska
MOZET FRANZ JÄGER Armia austro-węgierska
JUSTINEK METHOD LANDSTURMMANN JÄGER Armia austro-węgierska
TOMŠIČ ANDREAS PATROUILLENFÜHRER Armia austro-węgierska
MACELA JOHANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
TUREK ANDREAS LANDSTURMMANN INFANTERIST Armia austro-węgierska
Imię Nazwisko Stopień Przynależność Ilość
Armia rosyjska 11
Armia austro-węgierska 2